Nader onderzoek 6 bruggen

Voor de gemeente Boxtel hebben we een zestal betonnen bruggen constructief getoetst aan de geldende normen. De gemeente heeft nu inzichtelijk