CO2-Prestatieladder

Wij zijn actief bezig met onze CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel footprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Hieronder de overige documenten betreffende de CO2-Prestatieladder:

Bekijk hier onze laatste CO2-nieuwsbrief.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie op de website van het SKAO www.skao.nl.