Cursus Praktische Toepassing Duurzaamheid Kunstwerken

Ingenieursbureau Westenberg B.V. biedt de cursus Praktische Toepassing Duurzaamheid Kunstwerken aan, afgestemd op beheerders en onderhoudspartijen van civieltechnische kunstwerken. De cursus geeft inzicht in het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen in het beheer van de kunstwerken.

Waarom duurzaamheid?
Nederland wil in 2030 circa 50% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050, conform het Parijse Klimaatakkoord, moet de CO2-uitstoot gereduceerd zijn tot vrijwel nul. Tevens komt uit dit klimaatakkoord dat 50% reductie op primair grondstofverbruik in 2030 geëist is en dat er in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd moet zijn. Dit houdt dus in dat alles wat we dan gebruiken van hergebruikte materialen gemaakt wordt en niets meer uit de natuur onttrokken wordt. In 2023 moet er gestart worden met circulair aanbesteden.

Inhoud cursus:

  • Wat is duurzaamheid?
  • Wat zijn de principes van duurzaamheid?
  • Het klimaatakkoord
  • Circulair bouwen
  • CO2-neutraal bouwen
  • Materialenkennis/vergelijk in relatie tot duurzaamheid
  • Bepalen ambitie
  • Hoe stel ik een variantenstudie op?
  • Hoe gebruik ik dit in een aanbesteding?

Voor wie bestemd?
Bedoeld voor beheerders, technische medewerkers en beleidsmedewerkers, die meer van duurzaamheid willen weten. Aan de hand van afwisselend theorie en praktijkvoorbeelden krijgt u tools om duurzaamheid in uw werkgebied praktisch toe te kunnen passen.

Tijdstip
De cursus is opgebouwd uit een cursusdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Locatie cursus
De cursus vindt plaats in Harderwijk. Bij voldoende deelname kan de cursus op locatie worden gegeven, vraag naar de mogelijkheden.

Kosten
Totale cursuskosten bedragen € 695,= per persoon. Genoemd bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch en exclusief btw.

Cursusdata
Bekijk hier onze cursusdata.

Cursusvoorwaarden
Bekijk hier onze algemene cursusvoorwaarden.

Ervaringen
Bekijk hier onze ervaringen.

Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldformulier.