Risicogestuurd onderhoud

Met de komst van de NEN 2767-4, hebben vele
overheidsinstanties een conditiemeting laten uitvoeren van hun kunstwerken areaal middels deze eenduidige inspectiemethode.

Werkwijze

Door nu een verband te leggen tussen de staat van een onderdeel (conditiescore), de risicoscore, het stichtingsjaar, de theoretische levensduur en eventuele stremmingen bij het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen, kan een gedegen afweging worden gemaakt welke onderhoudsacties de hoogste prioriteit hebben. Uiteraard zitten aan al deze onderhoudsacties ook hoeveelheden, eenheidsprijzen en totaalprijzen gekoppeld, zodat ook de financiële consequenties goed inzichtelijk zijn. Wanneer u dus moet bezuinigen, of niet voldoende budget krijgt, kunt u met behulp van iASSET zorgen dat u uw areaal op een zo efficiënt mogelijke en veilige manier beheert. Waarbij u zorgt dat de grootste risico’s met zo min mogelijk geld worden aangepakt.

Kijk voor meer informatie op www.iasset.nl