Ingenieursbureau voor kunstwerken en industrie

Jaarlijks inspecteren wij circa 15.000 civiele kunstwerken voor gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat, aannemers, ingenieursbureaus en industriële plants. Dat is echter niet wat ons bijzonder maakt.

Ontzorgen

Onze kracht schuilt in het ontzorgen van onze opdrachtgevers. En dat is mensenwerk. Net als goed luisteren, dezelfde taal spreken en kritisch zijn als dat nodig is. Zo helpen we onze klanten om de vraag scherp te krijgen en zoeken we naar de beste oplossing. Van inspectie en advies tot het realiseren van bestekken en contracten. Op de meest persoonlijke manier.

Diensten

Anderen over Westenberg