Cursus Inspecties Najaar 2023

“Edo is inhoudelijk perfect op de hoogte. De cursus is in grote mate toepasbaar. Het geeft een duidelijke vertaling van waarnemingen en inspecteren en voor de beoordeling van de beheerder. CUR117 zou iets uitgebreider behandeld kunnen worden.”