Medeschrijver CUR213 Duurzame houtdetaillering in de GWW-sector

In 2003 verscheen het CUR-handboek 213 ‘Hout in de GWW-sector, duurzaam detailleren in hout’. Daarmee werd invulling gegeven aan de behoefte om de duurzame toepassing van hout in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector te stimuleren en om de kennis en ervaring van de duurzame toepassing van hout toegankelijk te maken en opdrachtgevers, constructeurs en ontwerpers te inspireren. Ervaringen opgedaan met dit handboek, gewijzigde normen, het tot stand komen van Eurocodes, nieuwe materialen en toepassingsgebieden en maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit zijn aanleiding voor een herziening van dit CUR-Handboek 213. Met het verschijnen van deze herziening komt CUR-Handboek 213:2003 te vervallen.

Het gebruik van hout in de bouw staat opnieuw volop in de belangstelling. Dat komt vooral omdat heel veel van de eigenschappen van hout en houtconstructies een antwoord zijn op hedendaagse behoeften. Houtgebruik draagt bij aan de klimaatdoelstellingen, verlaagt de milieubelasting van de gebouwde omgeving en is een adequaat antwoord op de verwachte grondstof schaarste. Gebruik van hout draagt daarmee bij aan het realiseren van een circulaire economie in 2050. Dat is mede te danken aan het feit dat hout een natuurlijk materiaal is dat dicht bij de mens staat, maar ook dat het ruim beschikbaar is, uit duurzame bron gewonnen kan worden en aan het einde van haar levensduur hergebruikt, gerecycled of gewoon terug aan de natuur gegeven kan worden. Hout is veelzijdig en breed inzetbaar, niet alleen door de eenvoudige bewerkbaarheid, maar ook door het grote aantal beschikbare soorten, met elk hun eigen technische eigenschappen. Hout wordt geroemd om haar esthetische kwaliteiten, maar ook om de vele gunstige technische eigenschappen, milieutechnische, sociale of culturele aspecten. Houtgebruik is daarom niet alleen van gisteren of van nu, maar zeker ook een materiaal van de toekomst.

In de CUR213 wordt de toepassing van hout aan de hand van de basisaspecten en de praktijkvoorbeelden van houten constructies beschreven. Veel aandacht is er voor duurzaam ontwerpen en detailleren, de kostenaspecten van hout en het beheer en onderhoud.

De laatste onderdelen zijn door Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg becommentarieerd of opgesteld (hoofdstuk 6. beheer en onderhoud).

De CUR213 is hier te bestellen (link volgt)

https://www.crow.nl/blog/februari-2022/na-ruim-achttien-jaar-nieuw-handboek-hout-in-de-gw?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=houtingwwinterview