Constructieve risicoscan

Vanuit onze expertise in beheer en onderhoud, hebben wij een constructieve risicoscan ontwikkeld waarmee wij relatief snel inzicht kunnen krijgen in de constructieve veiligheid van uw areaal.

Uitvoering

Wij brengen in een paar weken tijd de situatie van het hele areaal in kaart, voor een prijs waar je doorgaans nog geen 3 kunstwerken voor door kunt laten rekenen, mits geen inspectie noodzakelijk is. Wij kijken bijvoorbeeld naar de historie, de functie, de gewenste situatie en heel veel andere beschikbare gegevens. De opdrachtgever ziet aan de hand van de unity checks en risicobeoordelingen heel nauwkeurig welke kunstwerken de grootste risico’s lopen en voor welke onderdelen nadere berekeningen nodig zijn. Aan de hand van het beschikbare budget en de risicoscan, kan hij/zij zelf bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben.