Contracten

Ingenieursbureau Westenberg is specialist in het maken van bestekken. Dankzij onze kennis van zaken besparen opdrachtgevers veel tijd en houden ze voldoende grip op het werk van aannemers. Wij zorgen dat een contract de kwaliteit en planning van een aannemer waarborgt. Op een praktische manier. Ook tijdens de uitvoering.

Belangrijke aspecten daarbij zijn:

  • risicobeheersing
  • kwaliteitsbeheersing van aannemer
  • rechtmatigheid beheersing

Risico en verantwoording brengen wij op verantwoorde wijze bij de aannemer onder. De opdrachtgever kiest hierin de ondersteuning die het beste bij zijn organisatie past; per projectfase of het gehele project.

Voorbereiding

Vanuit functionele of technische inspecties bepalen wij de omvang van het uitvoeringswerk.

 • Programma van Eisen, ontwerp, constructieberekening
 • contractopname
 • kostenramingDeze onderdelen vormen de basis voor de omschrijving van werkzaamheden in het bestek.

  Contractvorm

  Op basis van een duidelijk beeld van uit te voeren werkzaamheden kiezen wij de juiste bestekvorm. Die past bij de werkwijze van de opdrachtgever, uitvoeringseisen, planning en verkeerssituatie. De keuze wel of geen EMVI met gefundeerde onderbouwing is hierin belangrijk. Contractvormen zijn:

 • Werkomschrijving
 • Vraagspecificatie
 • Engineering & Construct, Design & Construct
 • Geïntegreerde contracten (UAV GC)
 • RAW

  Aanbesteding & gunning

  Wij benaderen gegadigden voor inschrijving op basis van de wensen van de opdrachtgever en onze kennis van de markt. Aanbesteding en gunning vinden plaats via een digitaal platform of traditioneel ‘op papier’:

 • meervoudig onderhands
 • 1 op 1
 • openbaar
 • niet-openbaar (voorselectie)
 • EMVI
  Wij begeleiden opdrachtgevers bij het vertalen van waarden naar EMVI-criteria. Dankzij uitgekiende beoordelingsmethoden voldoen we aan de wensen van opdrachtgever. Manipulatief inschrijven voorkomen wij door:
 • controle EMVI-tabel, gevoeligheidsanalyse
 • deelname beoordelingsteam