Projectmanagement

Ingenieursbureau Westenberg heeft veel ervaring met projectbegeleiding. Dankzij onze onafhankelijke rol zijn we extra alert op kwaliteitskritieke onderdelen binnen de projectorganisatie. Wij poetsen blinde vlekken weg. Dankzij onze frisse blik en brede ervaring met kwaliteitsmanagement, civiele techniek en bouwkunde verrijken wij uw organisatie.

Wij werken onder meer in opdracht van:

 • (semi)overheid
 • aannemer, onderaannemer, bouwstoffenproducent
 • branchevereniging
 • advies- en ingenieursbureau
 • Kostenraming-bestek opdrachtgever

  Kostenramingen en bestekken controleren wij op volledigheid en accuratesse. Daarbij maken wij gebruik van:

 • cijfers uit eigen projecten
 • moederbestek

  Ervaringscijfers komen uit inschrijvingen van recente aanbestedingen van diverse soorten onderhoudswerkzaamheden. Het moederbestek is actueel en aangepast aan de meest recente wetswijzigingen en ontwikkelingen in de markt. Daardoor is de opdrachtgever bij de tijd.

Uitvoeringsplan aannemer

Wij controleren een uitvoeringsplan van een aannemer op de volgende onderwerpen:

 • bestekseisen uit de overeenkomst
 • invulling kwaliteitscontrole (vaak onderdeel van EMVI-criteria)
 • garantieborging
 • Specifiek gaat aandacht uit naar het borgen van garanties want dit is de basis voor een geslaagd resultaat op de lange termijn.

Oplevering, 0-meting

De oplevering is een van de belangrijkste onderdelen van het contract. Een opdrachtgever neemt immers de verantwoording over van de aannemer. Ingenieursbureau Westenberg zorgt dat het werk op tijd gereed is en dat de oplevering een formaliteit is zonder restpunten. Wij geven opdrachtgevers daarvoor:

 • handvaten voor actieve sturing van aannemer
 • afname van de oplevering, proces verbaal van oplevering

Garantiescan

Een garantiescan voorkomt een aanspraak op de garantie of zorgt dat deze indien toch nodig slaagt. Bij geconstateerde onvolkomenheid spreken wij de garantieverlener aan op contractuele verplichting. Ingenieursbureau Westenberg keurt in zo’n scan de werkzaamheden, levering en garantieverklaring van aannemer, onderaannemer of bouwstoffenproduct. Dit gebeurt tijdens:

 • uitvoeringswerkzaamheden
 • oplevering
 • binnen onderhoudstermijn
 • binnen garantieperiode