SSK-raming

Elk te realiseren bouwproject kost geld. Bij beheer en onderhoud, bij sloop, altijd komt er een vraag als: “Hoe bepaal ik het budget?” Die vraag moet vaak worden beantwoord in het beginstadium van een project, als er nog maar weinig gegevens bekend zijn en veel onzeker is. Eigenlijk moet er steeds een inschatting gemaakt worden wat het project na oplevering gaat kosten.

Eenduidige ramingsmethodiek

Kostenbeheersing vraagt om duidelijke en transparante kostenramingen. CROW heeft daarvoor de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) ontwikkeld. Op het gebied van kunstwerken beschikken wij over de kennis om een juiste SSK-raming op te stellen.