Veiligheid

We werken veilig of we werken niet

Voor Ingenieursbureau Westenberg is veiligheid en gezondheid erg belangrijk. Iedere medewerker van Ingenieursbureau, leverancier of onderaannemer heeft recht op een veilige werkplek en hier moeten we gezamenlijk voor zorgen. Het is onze overtuiging dat niets van wat wij doen het waard is om gewond te raken. Veilig en gezond werken maakt daarom integraal deel uit van het vakmanschap van onze mensen en diegenen met wie we samenwerken.

Om een en ander gestalte te geven en aantoonbaar te maken voor de buitenwereld is er in 2016 gekozen voor het invoeren van en certificeren voor de VCA** 2017/6.0.

Om onze veiligheid naar een hoger niveau te tillen, hebben wij ons op 31 maart 2022 gecertificeerd voor trede 2 van de Safety Culture Ladder. 

Onze veiligheidsregels: