VCA** 2017/6.0

Ingenieursbureau Westenberg is gecertificeerd conform de richtlijnen VCA** 2017/6.0 voor de volgende toepassingsgebieden:

• Het begeleiden van beheer en onderhoud van kunstwerken, installaties en gebouwen.
• Het uitvoeren van inspecties van kunstwerken, installaties en gebouwen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat is een checklist en bedoeld om veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het VCA-certificaat bestaat al sinds 1994 en voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in Europese normen. Door middel van deze VCA-certificering tonen wij aan, dat Ingenieursbureau Westenberg werkt volgens deze eisen, die worden gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Bekijk hier het VCA** certificaat.