onze diensten

Wij hebben twee productgroepen: Infra Beheer en Infra Realisatie.

 

Infra Beheer adviseert over het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken en gebouwen. Dankzij onze kennis en ervaring hebben eigenaren of beheerders een optimaal inzicht in de technische staat, restlevensduur en onderhoudskosten. Door middel van beleidsplannen, instandhoudingsinspecties (bijvoorbeeld een combinatie tussen een CUR72- en NEN2767-4-inspectie), technische inspecties, constructieve risicoscans en constructieve berekeningen kunnen wij uw areaal instandhouden tegen optimale kosten.

Infra Realisatie is deskundig in beheer en onderhoud. De medewerkers helpen beheerders die totale controle willen over elk aspect van uitvoeringswerkzaamheden aan zijn kunstwerkenareaal. Met de juiste contractvorm zorgen wij dat kunstwerken in goede staat van onderhoud zijn én blijven.

Beleidsplannen

Zonder een goed beleid is het voor een beheerder onmogelijk zijn (meer-)jaarlijks onderhoud in te kunnen plannen. Er is vaak te

Berekeningen

Ingenieursbureau Westenberg vormt de perfecte combinatie als het gaat om het vastleggen van de huidige onderhoudstoestand van een infrastructureel object en

Constructieve risicoscan

Vanuit onze expertise in beheer en onderhoud, hebben wij een constructieve risicoscan ontwikkeld waarmee wij relatief snel inzicht kunnen krijgen in de constructieve

Contracten

Ingenieursbureau Westenberg is specialist in het maken van bestekken. Dankzij onze kennis van zaken besparen opdrachtgevers veel tijd en houden ze

Inspecties (beweegbare) kunstwerken

Wij verzorgen inspecties voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, aannemers en andere ingenieursbureaus. Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in civieltechnische kunstwerken zoals bruggen,

Projectmanagement

Ingenieursbureau Westenberg heeft veel ervaring met projectbegeleiding. Dankzij onze onafhankelijke rol zijn we extra alert op kwaliteitskritieke onderdelen binnen de projectorganisatie.

Risicogestuurd onderhoud

Met de komst van de NEN 2767-4, hebben vele overheidsinstanties een conditiemeting laten uitvoeren van hun kunstwerken areaal middels deze eenduidige inspectiemethode. Werkwijze

SSK-raming

Elk te realiseren bouwproject kost geld. Bij beheer en onderhoud, bij sloop, altijd komt er een vraag als: “Hoe bepaal ik het budget?”

Dynamische en statische brugmonitoring

In Nederland zijn er duizenden bruggen die hun verwachte levensduur ruimschoots hebben overschreden. Veel van deze bruggen worden nog steeds intensief