Berekeningen

Ingenieursbureau Westenberg vormt de perfecte combinatie als het gaat om het vastleggen van de huidige onderhoudstoestand van een infrastructureel object en het vaststellen van de constructieve capaciteit ervan. Onze inspecteurs zijn ‘speurneuzen’ als het gaat om de constructieve schematisering van het object en het vaststellen van schadebeelden die duiden op overbelasting.

Voorbereiding berekening

Veelal ontbreken gegevens vanuit het verleden als het gaat om vaststellen van toegepaste materiaalkwaliteiten zoals beton en wapeningsstaal.

Ingenieursbureau Westenberg biedt u graag haar kennis en ervaring aan als het gaat om nader te verrichten onderzoek zoals het vaststellen van exacte materiaalafmetingen, niet-destructief in de vorm van bepaling van wapeningsgeometrie in betonnen bruggen, staaldiktes van damwanden of stalen bruggen, dan wel destructief door het uitboren van betonkernen of uitnemen van wapeningsstaven welke naderhand in een laboratorium worden onderzocht op materiaaltechnische eigenschappen.

Opstellen berekening

De hedendaagse ontwikkelingen geven meer en meer opdrachtgevers de plicht inzicht te verschaffen in de maximale draagkracht van constructies. “Aansprakelijkheid” is hierbij een veelgehoorde term.

Gestelde vragen kunnen zijn:

• Is deze oude voetgangersbrug veilig genoeg bij een Sinterklaasintocht?
• De brug vertoont diverse betonschades en scheuren aan de onderzijde. Is die wel sterk genoeg voor het massatransport dat regelmatig door ons dorp komt?
• Welke route kunnen we bijzonder transport toewijzen?

Ingenieursbureau Westenberg is de perfecte partner om dit soort problemen op te lossen. De combinatie tussen eigen inspecteurs/adviseurs en constructeurs maakt ons uniek als het gaat om het vastleggen van de huidige onderhoudstoestand en het vaststellen van de constructieve capaciteit ervan. Aan de hand van zelf gemodelleerde, schematische weergaven, rekenen we de kunstwerken door, bepalen we de maximale aslast, bepalen we de restlevensduur en adviseren we welke maatregelen het beste aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever.

Alle berekeningen worden conform de geldende normen uitgevoerd en zijn verplicht bij:

• verhoging verkeersbelasting
• verbreding kunstwerken
• overlaging met asfalt
• wijziging type opleggingen
• gebreken aan het kunstwerk die de draagkracht beïnvloeden