Beleidsplannen

Zonder een goed beleid is het voor een beheerder onmogelijk zijn (meer-)jaarlijks onderhoud in te kunnen plannen. Er is vaak te weinig budget beschikbaar, want er worden geen financiën gereserveerd voor lange termijn onderhoudsacties. Hierdoor ontstaat afstel of uitstel van onderhoud, waardoor op langer termijn kapitaalvernietiging plaats vindt.

 

Tevens worden zonder een goed beleid de budgetten niet optimaal benut. De verhouding tussen de jaarlijkse kosten, de bijbehorende (o.a. politieke en economische) risico’s bij uitstel en het beschikbaar budget is soms zoek.

Ingenieursbureau Westenberg kan de Life Cycle kosten optimaliseren, waardoor wellicht uw jaarlijkse kosten kunnen verminderen, maar de onderhoudstoestand wordt verhoogd!

Niet alleen voor uw areaal van civiele kunstwerken kunnen wij u ontzorgen, maar ook voor de bouwkundige opstallen oftewel het vastgoed.

In relatie tot het vastgoedbeheer of strategisch voorraadbeheer geldt ook “meten is weten”. Dit geldt zeker als een beleid opgesteld moet worden.

Men moet op de hoogte zijn van de staat van het vastgoed om een weloverwogen besluit te kunnen maken. Te meer dat het vaak maatschappelijke relevantie heeft en voor de politiek relevante thema’s zoals sociale zekerheid, duurzaamheid en veiligheid. Ingenieursbureau Westenberg helpt u om de middelen te verstrekken om die besluiten te kunnen maken. Dit doen wij met eenvoudige en overzichtelijke producten.