Missie en Visie

Missie

Ontzorgen is begrepen worden. En dat is mensenwerk. Ontzorgen is letterlijk zorg besteden aan onze opdrachtgevers met het doel hen te versterken in hun werk. Ontzorgen is iets wat we samen doen. Door dezelfde taal te spreken, vanuit hetzelfde doel te werken, door kritisch te durven zijn en vandaar uit het beste advies en inzicht te geven rond het in stand houden van kunstwerken. Op de meest persoonlijke manier.

Visie

De overheid wordt kleiner, waardoor ambtenaren meer taken toebedeeld krijgen en het kennisniveau oppervlakkiger wordt. Beheerders van de openbare ruimte vervullen hierdoor steeds meer de rol van regisseur op beleidsmatig niveau. Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar naar integrale prestatiecontracten.
In deze setting nemen wij de positie in van de specialist die zijn opdrachtgevers volledig ontzorgt. Wij helpen onze klanten om de vraagstelling scherp te krijgen en zoeken naar het beste antwoord door onze specialistische kennis, kunde en middelen in te zetten.