Missie en Visie

Missie

Persoonlijk, Duurzaam en Pragmatisch:

 • De kracht van ons bureau ligt vooral in de intermenselijke ‘no nonsense’ benadering.
 • Wij willen een actieve rol spelen in het duurzaam, klimaatbestendig en circulair maken van het vakgebied.
 • Op een deskundige, innovatieve, maar toch pragmatische manier, verstrekken wij technisch advies op het gebied van beheer, onderhoud en realisatie van kunstwerken, gebouwen en installaties.

Visie

Samenleving

 • De focus verschuift van welvaart naar welzijn.
 • Imagoprobleem op een krappe arbeidsmarkt: “techniek en met name onderhoud is niet “sexy”.
 • Er dreigt een informatiedrain in het vakgebied.
 • Kwaliteit opleidingen erodeert.

Milieu

 • De aarde is een gesloten systeem en de grondstoffen zijn eindig.
 • Nederland moet duurzaam, klimaatbestendig en circulair worden door energieneutraal te bouwen en hernieuwbare grondstoffenverbruik te verbeteren.

Techniek

 • Overheid als regisseur -> terotechnologische cirkel niet meer gesloten.
 • Beheerder aantonen dat (oude) bruggen voldoen aan (nieuwe) regelgeving.
 • Infrastructuur nadert prepensioen leeftijd.
 • Belastingen/intensiteiten toegenomen – nemen toe.
 • 2025-2050 enorme vervangingsopgave.
 • Implementatie van Asset Management.
 • Vooravond technologische ‘boost’ (singularity).