Even voorstellen.. Richard Karssen

Richard Karssen heeft onlangs de sprong gewaagd naar Ingenieursbureau Westenberg te Harderwijk, waar hij zijn vaardigheden als constructeur aanwendt in een nieuwe omgeving. Na zijn afstudeerstage bij VIRO, heeft Richard zich verder ontwikkeld als specialist op het gebied van staal bij hetzelfde bedrijf. Zijn werk richtte zich voornamelijk op FEM-berekeningen binnen sectoren als offshore, kranenbouw en attractiebouw met een speciale focus op sterkte- en levensduurberekeningen en in het bijzonder op het opsporen van vermoeiingsschade.

Hoe een hardlooprondje je carrière kan veranderen ervaarde Richard letterlijk. Hij was recentelijk verhuisd vanuit Den Haag naar Harderwijk en tijdens het hardlopen ontdekte hij het pand van Ingenieursbureau Westenberg en toen begon het balletje te rollen. De interessante projecten die Westenberg uitvoert met betrekking tot constructies welke vermeld stonden op de website, spraken hem aan. Dit type werkzaamheden boden voor hem een mooie kans om naast het berekenen van staalconstructies, óók ervaring op te doen op het gebied van betonconstructies en berekeningen van andere materialen zoals onder andere hout.

Richard merkt op dat de variatie die hij dagelijks ervaart, het werken bij Westenberg zo leuk maakt. Elk project brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, van bruggen tot andere civiele kunstwerken. Hij waardeert de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die hij krijgt in zijn functie als constructeur.

Als constructeur houdt Richard zich nu bezig met diverse taken, waaronder het beoordelen of bruggen en andere civiele kunstwerken voldoen aan de huidige wetgeving, gebruikmakend van nieuwe normen en moderne computermodellen. Hij reflecteert op het feit dat voertuigen en belastingen 80 jaar geleden anders waren en dat het onder andere zijn taak is om te verzekeren dat deze constructies nog steeds veilig zijn. Dit omvat zowel kantoorwerk als inspecties ter plaatse, waarbij hij de staat van de constructies samen met collega constructeurs onderzoekt en bevindingen terugbrengt naar het kantoor voor verdere analyse.

Een belangrijk aspect van Richard’s werk bij Westenberg is het onderzoek naar oudere constructies, zoals stalen bruggen van voor 1900. Zijn doel is niet om deze structuren zomaar af te schrijven, maar om ervoor te zorgen dat ze veilig en operationeel blijven. Dit omvat het modelleren en onderzoeken van constructies om hun sterkte te begrijpen, in kaart te brengen en optimaal te benutten, zodat ze geschikt blijven voor hedendaags gebruik.

In zijn rol bij Westenberg werkt Richard nauw samen met collega’s aan diverse projecten, variërend van bruggen en sluizen tot damwanden. Hij onderstreept ook het belang van onafhankelijk advies en risicoanalyses bij bestaande constructies, waarbij hij benadrukt dat Ingenieursbureau Westenberg een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de veiligheid en integriteit van civiele infrastructuur in Nederland.