Incompany cursus Inspecties 2022

“Het is een ‘brede’ praktijkgerichte cursus. Niet alleen inspecties worden behandeld, maar ook hersteladviezen. Dit is voor iedereen interessant. Ook een goede uitleg over de CUR117 met goede voorbeelden.”