Nader onderzoek 6 bruggen

Voor de gemeente Boxtel hebben we een zestal betonnen bruggen constructief getoetst aan de geldende normen. De gemeente heeft nu inzichtelijk voor welke belasting de bruggen geschikt zijn en wat de te verwachten restlevensduur is.