Toetsen van resultaten draagkrachtberekeningen kazernebruggen

In opdracht van Global Marine Solutions BV hebben wij een toets gehouden van bestaande berekeningen van de toegangsbruggen van het terrein van de Prinses Julianakazerne te Den Haag, waar nu een appartementencomplex verrijst. Het doel van de uit te voeren werkzaamheden is na te gaan of de berekening van de maximale aslast op basis van de aangeleverde tekening correct is uitgevoerd en of de bruggen geschikt zijn voor een belasting van 10 ton.