Opstellen beheerplan 46 kunstwerken

Dit project betrof een instandhoudingsinspectie van 46 kunstwerken. Van 5 kunstwerken is ook een constructieve risicoanalyse uitgevoerd. De onderhoudslijsten en meerjaren overzichtskosten