Nader onderzoek 4 betonnen bruggen gemeente Wassenaar

De gemeente Wassenaar heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een nader onderzoek aan 4 kunstwerken. Aanleiding van de opdracht zijn de betonschades welke tijdens de instandhoudingsinspectie aan het licht zijn gekomen.

Het doel van de opdracht is:

  • Inzicht krijgen in de technische staat en eventuele verborgen gebreken van de kunstwerken.
  • Vaststellen van de aard, omvang, oorzaak en risico van schades.
  • Vaststellen benodigd herstel/onderhoud en het begroten van de onderhoudskosten.
  • Vastleggen van schadelocaties en hoeveelheden op inspectietekeningen