Instandhoudingsinspectie 11,2 km beschoeiing

In opdracht van de gemeente Raalte hebben wij in totaal 11, 2 km geïnspecteerd en verwerkt in het beheersysteem iASSET. Nu heeft de gemeente Raalte inzicht in de toestand, de locatie en de onderhoudskosten op korte en lange termijn.

In het algemeen mag gesteld worden dat er, in gemeenteland gezien, veel hiaten in de informatievoorziening van beschoeiingen zijn. Veel is onbekend over staat, benodigd onderhoud en wat de noodzaak van vervanging is. Vaak bestaat de mogelijkheid tot het omzetten van de bestaande beschoeiing in een natuurvriendelijke oever. Waar menig gemeente ook mee worstelt is de eigendomskwestie; vaak liggend op de erfgrens komt de vraag wie eigenaar en wie onderhoudsplichtige is.