Monitoring brug

Tijdens eerdere inspecties van deze brug is scheurvorming in de betonconstructie aangetroffen door overbelasting. Omdat geplande vervanging moest worden uitgesteld, heeft