Monitoring brug

Tijdens eerdere inspecties van deze brug is scheurvorming in de betonconstructie aangetroffen door overbelasting. Omdat geplande vervanging moest worden uitgesteld, heeft de gemeente Emmen, Ingenieursbureau Westenberg gevraagd om een monitoring op de scheurvorming in te stellen. Dit hebben wij gedaan door het aanbrengen van scheurenmeters, waarmee de ontwikkeling van de scheurvorming is vast te leggen. Na het aanbrengen van de scheurenmeters is geadviseerd om zes weken na het aanbrengen ervan, een nieuwe monitoring uit te voeren.