Nader onderzoek brug Kroonweg Werkendam

Het uitvoeren van een nader onderzoek naar de betonconstructie van de brug in de Kroonweg in de gemeente Altena. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een oriënterend ASR-onderzoek, aanvullend onderzoek in de vorm van het uitvoeren van carbonatatie-/dekkingsmetingen en het nemen van monsters voor het vaststellen van het chloridegehalte. Voor de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een werkschip. De resultaten zijn nadien vastgelegd in een adviesrapportage.