Opstellen vraagspecificatie vervangen 2 bruggen over Hondsrugweg

Ten behoeve van het vervangen van 2 bruggen over de Hondsrugweg te Emmen zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd, waarna een voorontwerp is uitgewerkt naar een definitief ontwerp inclusief berekeningen. Tot slot zijn de werkzaamheden aanbesteed in een vraagspecificatie.