Instandhoudingsinspectie en constructieve risicoscan 20 betonbruggen

Voor de gemeente Noordenveld hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan 20 bruggen en de resultaten hiervan verwerkt in het beheersysteem iASSET. Tevens is aan de opdracht toegevoegd: het uitvoeren van een constructieve risicoscan aan deze kunstwerken om in eerste instantie te bepalen welke bruggen mogelijk niet aan de norm voldoen en/of een hoog risico vormen voor de gebruiker.