Inspectie 58 bruggen en verwerken resultaten in Obsurv

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd van 58 bruggen en de resultaten hiervan verwerkt in het beheersysteem Obsurv. Tevens is aan de opdracht toegevoegd: het uitvoeren van een constructieve risicoscan van deze kunstwerken om in eerste instantie te bepalen welke bruggen mogelijk niet aan de norm voldoen en/of een hoog risico vormen voor de gebruiker.