WSP, Sweco en Westenberg van start in SROK ingenieursdiensten Rijkswaterstaat

In de gegunde samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) van Rijkswaterstaat voor ingenieursdiensten zijn WSP, Sweco en Westenberg van start gegaan met perceel 2: Technisch Advies.

Wij zijn samen met onze partners verantwoordelijk voor de uitvoering van grote integrale projecten en uitdagende vervangingsopgaves waar Rijkswaterstaat de komende jaren voor staat. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van Rijkswaterstaat: werken aan duurzame gebiedsontwikkeling en in 2030 energieneutraal én circulair werken.

Onze combinatie heeft zowel perceel 1 als perceel 2 gegund gekregen. Waar perceel 1 betrekking had op ‘Planuitwerking en Contractvoorbereiding’, focust perceel 2 op Technisch Advies. Directe toegang tot gespecialiseerde kennis en kunde op 17 technische onderwerpen staat hierin centraal. De kennis van Rijkswaterstaat en de kennis van WSP, Sweco en Westenberg versterken elkaar hierin. Onze vaste onderaannemers, SBE engineering en Twynstra Gudde, leveren hierin ook een belangrijke bijdrage, net zoals onze ‘preferred suppliers’ Nehemia, TASK en Mijnsen. WSP is penvoerder in zowel perceel 1 als 2.

Manager Water & Omgeving bij WSP, Peter Karssemeijer, over het begonnen werk: “Wij zijn blij onze jarenlange samenwerking met Rijkswaterstaat te bestendigen. We verbreden onze dienstverlening met onze samenwerkingspartners zodat we kunnen bijdragen aan de invulling van alle grote opgaves waar Nederland de komende jaren voor staat.”

Emile Hoogterp, technisch directeur bij Ingenieursbureau Westenberg, benadrukt het belang van een goede samenwerking: “Na de ervaringen uit het vorige raamcontract (SO3), hebben we er bewust voor gekozen een bredere combinatie te vormen, zodat we Rijkswaterstaat nog beter kunnen helpen. Denk aan de vervangings- en renovatieopgave, maar ook aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waar wij graag een belangrijke rol in gaan spelen.”

Afdelingshoofd Wegen bij Sweco Nederland, Marco Leepel: “Wij kijken uit naar de samenwerking met Rijkswaterstaat en onze partners. Veel opgaven vragen een brede samenwerking en met onze partners vormen we een krachtig collectief om de grote en innovatieve opgaven met Rijkswaterstaat aan te gaan!”