Westenberg voert DISK/MIOK-inspectie uit na renovatie Velsertunnel

Ingenieursbureau Westenberg heeft na de grote renovatie van de Velsertunnel een DISK/MIOK Instandhoudingsinspectie uitgevoerd. Daarmee zijn onder meer de resterende schades en gebreken in de oudste snelwegtunnel van Nederland in kaart gebracht. Rijkswaterstaat heeft bovendien een goed beeld over het onderhoud en de kosten daarvan in de komende jaren.

De ruim zestig jaar oude Velsertunnel onder het Noordzeekanaal was toe aan groot onderhoud. Dat betekende dat de belangrijke verkeerschakel in Noord-Holland negen maanden werd afgesloten. Vanaf april 2016 werden bijna alle installaties, zoals de ventilatie, het blussysteem en de vluchtwegen, aangepast. Verder is de tunnel twaalf centimeter verhoogd, zodat de tunnel minder gevoelig is voor hinder en schade door te hoge vrachtwagens. Ook de vluchtwegen werden aangepast.

Aannemerscombinatie Hyacint, bestaande uit Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland, voerde de werkzaamheden uit. Opdrachtgever Rijkswaterstaat verlangde daarbij een DISK/MIOK-inspectie. In DISK staan alle inspectieresultaten en de onderhoudsplanning van de belangrijkste kunstwerken van Nederland. MIOK staat voor Meerjarenplan Inspectie en Onderhoud Kunstwerken. “Wij zijn gecertificeerd voor beide inspecties en voeren die regelmatig uit in opdracht van grote aannemers. Met deze inspecties voldoen zij aan de contractverplichting bij oplevering om resterende schades, daarbij behorende risico’s en toekomstig onderhoud in beeld te brengen”, legt Rob Mulder van Ingenieursbureau Westenberg uit.

De inspectiewerkzaamheden in de Velsertunnel noemt hij ‘een mooi project’. “Het is de meest bekende tunnel van Nederland. Tien jaar geleden voerden wij er ook al inspecties uit. Toen behoorden de 750 meter lange ventilatie- en leidingkokers in de tunnel tot de opdracht, maar dat is nu niet meer toegestaan”, vertelt Mulder. Westenberg werkte vanaf oktober 2016 met drie medewerkers zeven maanden aan de inspectie. “Wij hebben ook alle beschikbare tekeningen geactualiseerd. Een groot deel daarvan stamde nog uit de jaren negentig. In totaal hebben we zo’n honderd tekeningen aangepast.”

Projectleider Paul Bleijenberg is positief over de samenwerking met Ingenieursbureau Westenberg. “Het contact is tot stand gekomen via Ingenieursbureau Advin. Voor mij was het de eerste kennismaking met Westenberg en die is goed bevallen. Westenberg werkt snel en leverde in lijn met onze verwachtingen aan.”