Inspectie opleggingen en ankerpalen Oosterscheldekering

De bewegingswerken van de Oosterscheldekering zijn toe aan de eerste renovatie. In voorbereiding op dit jarenlange project inspecteerde Ingenieursbureau Westenberg in samenwerking met Maurer Söhne Holland en DCN Diving de staat van de ankerpalen op de bodembescherming. Ook werd de kwaliteit van de bijna tweehonderd opleggingen onderzocht. Dit als onderdeel van de reguliere onderhoudscyclus.

De waterkering met de negen kilometer lange weg tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland stamt uit 1986. Koningin Beatrix sloot destijds de waterkering als laatste onderdeel van de Deltawerken. “Zeeland is veilig”, concludeerde ze tijdens de plechtigheid. Sinds de opening zijn de schuiven van de stormvloedkering 28 keer gesloten voor hoog water.

Rijkswaterstaat bereidt het eerste groot onderhoud aan de bewegingswerken voor, zegt contractmanager Keimpe van der Molen. De verwachte levensduur van de 124 bewegingswerken is vijftig jaar. Omdat werken aan de Oosterscheldekering alleen buiten het stormseizoen mogelijk is, verwacht Rijkswaterstaat dat maximaal vier tot zes bewegingswerken per jaar kunnen worden gereviseerd. Vandaar dat de organisatie nu al met het project begint.

Bij die werkzaamheden leggen vaartuigen aan bij de bewegingswerken. Daarvoor gebruiken ze de ankerpalen onder water. Als onderdeel van de voorbereiding op het grootschalige project wilde Rijkswaterstaat daarom weten of de ankerpalen daarop zijn berekend. Er werd vastgesteld dat ze over het algemeen in goede staat zijn.

Buiten die inspectie werd ook gekeken naar de staat van de opleggingen. Dat zijn de steunpunten voor de verkeerskoker onder de rijbaan, waarin onder meer de hydraulische installaties voor de schuifbediening staan. Rijkswaterstaat laat die elke tien jaar inspecteren. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de komende drie jaar de conservering moeten worden vervangen, maar dat de opleggingen zelf in goede staat zijn. Wel volgt nog een destructief onderzoek bij een aantal opleggingen.

Rijkswaterstaat is blij dat uit de inspectie blijkt dat de opleggingen niet aan vervanging toe zijn.