Werken aan het hoogste punt van Leiden

Ingenieursbureau Westenberg was in mei nauw betrokken bij een groot onderhoudsproject aan het hoogste punt van Leiden: de 85 meter hoge schoorsteen van Uniper. Westenberg voerde een inspectie uit tijdens een geplande STOP-periode en was verantwoordelijk voor toezicht en directievoering bij herstelwerkzaamheden die voortkwamen uit een eerder groot onderzoek. “Alle disciplines kwamen bij dit project samen”, zegt Emiel Schriever van Ingenieursbureau Westenberg.

De gemetselde schoorsteen stamt uit de jaren vijftig en was destijds onderdeel van een kolen gestookte centrale. Twintig jaar later volgde de ombouw tot gas gestookte centrale. Tegenwoordig is de schoorsteen, ondertussen een gemeentelijk monument, nog volop in functie. Leidenaren genieten bovendien dagelijks van de sfeervolle verlichting, ooit aangebracht bij een jubileumjaar van de stad.

Voor het in goede staat houden van het bouwwerk is een onderhoudsplan vastgesteld. Onderdeel daarvan is een inspectie tijdens de stopperiodes. “Om de vier of acht jaar laten we een inspectie uitvoeren. Ook worden dan herstelwerkzaamheden uitgevoerd die tijdens de vorige inspecties vanuit de STOP naar voren kwamen. De laatste inspectie was in 2009”, legt Henk Rijken van Uniper uit. Om de vier of acht jaar wordt een inspectie uitgevoerd van alle onderdelen, op basis van de in 2009 uitgevoerde stabiliteitsberekening die is uitgevoerd. Naar aanleiding van de geconstateerde schade aan het metselwerk (corroderen van de inwendige staalband met als gevolg het delamineren van het metselwerk) wordt jaarlijks een inspectie uitgevoerd op scheurvorming aan de gemetselde buitenmantel.

Westenberg stelde voor de werkzaamheden het bestek op waarin tot op detailniveau de eisen staan. Ook adviseerde het Uniper bij het selecteren van een geschikte aannemer en de aanbesteding. “Vanuit de inspectie in 2009 is de scope voor 2017 opgesteld. Bijzonder daarbij is dat alle verschillende disciplines bij elkaar komen: inspectie, toezicht en directievoering. Bovendien is waarborgen van de veiligheid bij dit project heel belangrijk: wij ondersteunden ook de veiligheidskundige”, vertelt Emiel Schriever.

De herstelwerkzaamheden bestonden vooral uit mortelreparatie, het aanbrengen van een coatingsysteem aan de top van de stack en het dichten van verticale scheuren in de metselwerk om vocht buiten de schoorsteen te houden. Rijken: “Ook de laatste grootschalige werkzaamheden zijn in 2009 uitgevoerd. Toen zijn veel maatregelen genomen om vocht buiten te houden. Dat vertraagt het corrosieproces van de inwendige staalbanden in het metselwerk van de schoorsteen. Tijdens de inspectie van Westenberg zijn dit keer geen grote zaken aan het licht gekomen.”

Een inspectie van een schoorsteen met deze afmetingen is specialistisch werk omdat alle disciplines bij elkaar komen én omdat de hoogte een belangrijke rol speelt. “Wij werken daarom op dit soort projecten samen met Duitse aannemers. Duitse bouwkundigen doen tijdens hun op schoorstenen gerichte opleiding brede kennis op over hoe zij alle locaties bereikbaar kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden”, aldus Schriever, die namens een eerdere werkgever ook betrokken was bij de werkzaamheden in 2009.

Henk Rijken is enthousiast over de hernieuwde kennismaking met Schriever en daarmee de eerste contacten met Westenberg. “Dit project is goed verlopen dankzij de betrokkenheid van Westenberg. We zijn verder gegaan op basis van de ervaringen in 2009. En het is mooi dat bij de inspecties geen grote zaken aan het licht zijn gekomen.”