Wanddiktemetingen vrijgekomen damwandplanken te Zutphen

Een aantal waterkerende damwandplanken die ruim 50 jaar in de de grond hebben gezeten, zijn gelicht. Waterschap Rijn en IJssel wil door middel van wanddiktemetingen (ultrasoon) aan deze planken, een beeld krijgen van eventuele wanddiktereducties om zodoende gegevens te verzamelen over damwanden die ruim 50 jaar in de grond hebben gezeten