Voorbereiden en opstellen onderhoudsbestek ca. 32 kunstwerken

In opdracht van de gemeente Halderberge heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. de contractvoorbereiding verzorgd voor het op de markt zetten van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan 27 civieltechnische kunstwerken te gemeente Halderberge. De contractvoorbereiding betrof de volgende werkzaamheden:

  • vaststellen van scope aan onderhoudswerkzaamheden d.m.v. een contractuele vooropname;
  • opstellen van een kosten-/besteksraming;
  • opstellen van het onderhoudsbestek/-contract in de vorm van een vraagspecificatie met leidraad voor inschrijving.

De scope aan onderhouds- en vervangingswerkzaamheden betrof in hoofdlijn:

  • herstel van verhardingen en grondkeringen;
  • vervangen van conserveringssystemen op stalen constructieonderdelen;
  • bijwerken/overlagen van conserveringssystemen op leuningwerken en opleggingen;
  • vervangen van conserveringssystemen op betonnen constructieonderdelen;
  • vervangen van houten remmingwerken en leuningwerk;
  • vervangen van beschoeiing constructies langs vijverpartijen
  • diverse bijkomende en specifieke herstelwerkzaamheden

Het onderhoudsbestek/-contract is inmiddels gegund.