Visuele inventarisatie en inspectie van de kademuurconstructies in de Theodorushaven

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom hebben wij een inventarisatie en inspectie uitgevoerd naar de kadeconstructies in de Theodorushaven aldaar. De totale lengte van de constructies bij elkaar opgeteld bedraagt zo’n 4 km. Met de resultaten uit de inspectie heeft de gemeente nu inzichtelijk wat zij beheert en waar nog nadere onderzoeken moeten worden uitgevoerd om mogelijke toekomstige kostenrisico’s en technische risico’s inzichtelijk te krijgen.