Uitvoeren inspectie en opstellen beheerplan haven

Aan de hand van een instandhoudingsinspectie hebben we voor de haven van Elburg inzicht gegeven in de technische staat en het benodigde onderhoud. Met de resultaten van de instandhoudingsinspectie is een overzicht gegenereerd of de kosten en baten van de haven nog in balans zijn.