Uitvoeren CRS 116 kunstwerken en nader onderzoek 16 kunstwerken

Voor de gemeente Enschede is aan 116 bruggen, tunnels en viaducten een constructieve risicoscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in normatief en/of schade gerelateerde risico’s. Aanvullend zijn diverse nadere onderzoeken uitgevoerd en zijn we momenteel bezig om voor de objecten waar het risico het hoogst is, de daadwerkelijke draagkracht inzichtelijk te maken.