U vindt de stap naar een UAV-gc contract te groot? Wij hebben een alternatief!

Ingenieursbureau Westenberg heeft een alternatief voor opdrachtgevers die geen RAW-bestek willen en nog niet klaar zijn voor de UAV-gc contracten.

Het innovatieve contract lijkt op een UAV-gc contract met een inschrijvingsleidraad en een vraagspecificatie met specifieke bijlagen.

Het doel van deze contractvorm is dat niet alle ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer komt te liggen. Dat wil zeggen dat het ontwerp tot op zekere hoogte onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer ligt en hij de vrijheid heeft de techniek/engineering voor zijn rekening te nemen. Hierdoor worden risico’s in de voorbereiding en uitvoering van het project beter beheersbaar.

De administratieve verantwoordelijkheid wordt geregeld op basis van de UAV 2012. Onze innovatieve contractvorm heeft als onderdeel dat de opdrachtnemer een gedetailleerde specificatie van de inschrijfsom moet indienen waardoor verrekening bij meer- en minderwerk eenvoudiger wordt.

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden over meerdere jaren is in onze contractvorm eenvoudig op te nemen.

Wij zijn van mening dat onze contractvorm toepasbaar is voor de gehele infrastructuur en voorzien u graag van advies. Mocht u vragen hebben over andere contractvormen of een andere contractvorm willen, dan geven wij u graag hierover een advies.