Toestandsinspecties gemeente Amsterdam

Dit project valt onder de raamovereenkomst ‘Toestandsinspecties Civiele Constructies’ met de gemeente Amsterdam. Batch 06 betreft het uitvoeren van toestandsinspecties van 34 vaste bruggen/viaducten in stadsdeel Zuidoost, alsmede de verwerking van de inspectieresultaten in het Amsterdam Inspectieportaal (AIP).