Toestandsinspectie Remmingwerk Hoekse Lijn te Maassluis en Vlaardingen

In opdracht van Strukton hebben we een conditiemeting uitgevoerd conform NEN 2767 en een meerjarenplanning opgesteld voor het uit te voeren onderhoud aan objecten op een tweetal locaties. Dit betrof het remmingwerk en de steigers bij een brug te Maassluis en een brug te Vlaardingen. Beide bruggen liggen in de Hoekse Lijn en zijn eigendom van de RET.