Toestandsinspectie De Slinge te Drachten

Wij hebben meegewerkt aan het inspecteren van de brug De Slinge te Drachten. Het doel van de werkzaamheden was onder meer inzicht te krijgen in de conditie en de onderhoudsbehoefte van de brug. In samenwerking met Concept Ingenieurs heeft Ingenieursbureau Westenberg een toestandsinspectie uitgevoerd conform deel B2 (toestandsinspectie) van CUR Aanbeveling 117, inclusief de werkzaamheden uit deze aanbeveling volgens de delen B5 (hersteladvies), C1 (risico-analyse), C2 (meerjarenonderhoudsplanning) en C4 (analyse restlevensduur).

De CROW-CUR Aanbeveling 117 geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, (nader) onderzoek en advies voor het beheer van kunstwerken bestaande uit civieltechnische constructies en hun technische installaties. De aanbeveling geeft de basis voor het formuleren van opdrachten voor inspectie, onderzoek en advies. Ingenieursbureau Westenberg heeft samen met een aantal marktpartijen en overheden meegewerkt aan de totstandkoming van deze aanbeveling.