Technische inspectie vijf houten verkeersbruggen

In opdracht van de gemeente Midden-Groningen hebben we vijf houten verkeersbruggen, gelegen in de wijk Eilandrijk te Harkstede, nader onderzocht. Doel van het onderzoek was – naast het vaststellen van het uit te voeren onderhoud – dat het maatregeladvies en de detaillering gericht zijn op een zo lang mogelijke restlevensduur van de huidige bruggen. Bij het uitvoeren van het nader onderzoek werd een resistograaf ingezet om diverse onderdelen te controleren op inwendige houtrot of houtrot bij onderlinge contactvlakken.