Technische inspectie metalen duiker

In het recente verleden heeft de gemeente Emmen te maken gehad met instortende duikers die opgebouwd waren uit gegolfde metalen platen. Dit zijn zogenaamde armco-duikers. Na verloop van jaren kunnen treedt roestvorming, met name bij de wind/waterlijn en de aansluiting op andere elementen.

Vanuit een visuele inspectie in 2019 van het gehele areaal kwamen meerdere duikers naar voren met soortgelijke roestvorming. De gemeente vroeg ons om met voorrang één specifieke metalen duiker te inspecteren, daar men hier het bovenliggende wegalignement ging aanpassen. Vanuit staaldiktemetingen net onder, op en boven de waterlijn is gebleken dat deze specifieke duiker nog in redelijke staat verkeert en niet op korte termijn vervangen hoeft te worden.