Technische inspectie houten steiger en betonmetingen brug

In opdracht van Stadswerk072 is er een technische inspectie uitgevoerd aan een houten steiger en zijn er betonstofmonsters geboord bij een brug om de chloridewaarden te bepalen. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden is er beter inzicht in de staat van de betreffende kunstwerken.