Technische inspectie 2 kunstwerken in de gemeente Ede

Ten behoeve van een technische inspectie zijn bij een houten brug resistograafmetingen uitgevoerd en bij een betonnen brug carbonatatie-, dekkings- en chloridemetingen uitgevoerd. Dit met als doel de exacte omvang, oorzaak en ernst van de schades vast te stellen.