Technische inspectie 2 fietstunnels conform CUR117-D1

In opdracht van de gemeente Smallingerland hebben we bij twee fietstunnels aanvullend nader onderzoek gedaan, waaronder een meting van staaldikte en het bepalen van de kwaliteit van het beton op chloridegehalte en carbonatatie-indringing.