Slechts 2 minuten stremming

Tijdens een inspectie, uitgevoerd door Ingenieursbureau Westenberg B.V. in juni 2012, is geconstateerd dat de hoofddraagconstructie (bestaande uit 5 samengestelde houten