Slechts 2 minuten stremming

Tijdens een inspectie, uitgevoerd door Ingenieursbureau Westenberg B.V. in juni 2012, is geconstateerd dat de hoofddraagconstructie (bestaande uit 5 samengestelde houten langsliggers, dwarsbalken en tussenschoren) van de langste overspanning (18 meter) van de 25 jaar oude brug, een te grote doorbuiging vertoonde. Omdat ook sprake was van enige aantasting van de houten dekplanken (vervangingsplanning 2013) is ervoor gekozen om de werkzaamheden te bundelen en nog voor het passeren van de Eneco-tour uit te voeren. Kortom: tijd voor actie!

Veel tijd voor herstel is er niet, omdat op 8 augustus het wielerpeloton van de Eneco-Tour over de weg onder de Alexander Dubčekbrug in Bergen op Zoom door dendert. Ingenieursbureau Westenberg haalt die deadline dankzij haar kennis en ervaring.

Ingenieursbureau Westenberg kreeg de opdracht voor het schrijven van een werkomschrijving voor het herstel van de brug en is ook verantwoordelijk voor directievoering en toezicht en begeleiding van de herstelwerkzaamheden. Aannemer Groot Lemmer BV uit Nijehaske voert die uit. “Dat bedrijf kent de brug goed, omdat het ook betrokken was bij de bouw van de brug in 1987. Net als toen is Siep Dijkstra de hoofduitvoerder. Met Groot Lemmer hebben we een innovatief contract gesloten. Zij voeren zelf veel keuringen en controles uit en wij toetsen of ze voldoen aan de eisen uit het bestek. Deze werkwijze waarborgt een snelle uitvoering van het project”, zegt Imco Flipse van Ingenieursbureau Westenberg.

Een snelle uitvoering is tijdens dit soort werkzaamheden steeds meer van belang. Er ligt veel druk op de opdrachtgevers om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Afgelopen dinsdag was een spannende dag. De aannemer hijste twee overspanningen uit de brug en moest de overlast voor het verkeer daarbij zien te beperken. Dat lukte uitstekend. De stremming duurde namelijk slechts twee minuten.

Nu beide brugdelen op de kant liggen, begint het echte herstelwerk. Volgende week arriveert een stalen constructie die de huidige houten constructie gaat versterken. Het brugdek wordt voorzien van FSC-hardhouten dekdelen met een slijtlaag.